Söderfors fritidsgård

Söderfors Folkets Hus, Parkhallen i samarbete med Tierps kommun.

Söderfors Fritidsgård drivs av föräldrakrafter inom Söderfors Folkets Hus-förening. Fritidsgården ligger i Parkhallen och är öppen för ungdomar 10-20 år. Vi följer läsåret med öppethållande.

Vi nås på fredagskvällarna på mobiltelefon 073 - 822 32 08
Kontaktperson är Katarina Lönnberg

Kom även och sök upp oss på facebook; Söderfors fritidsgård
Öppettider from
Fredagar 17,00-23,00
Årskurs 4-6 är välkomna 17,00-20,00
Årskurs 7 och äldre är välkomna 19,00-23,00